Chuyên Mục : Tranh chân dung sơn dầu

bức tranh chân dung, con người là đề tài chính để khai thác hiệu quả nghệ thuật, đòi hỏi người họa sỹ phải thể hiện đúng diện mạo, thần sắc, hình dáng của đối tượng… Những thứ còn lại trong họa phẩm chỉ mang tính phụ họa.

 

 

Hotline:

0974831883
0948783445
0974.831.883
0948.783.445